środa, 31 sierpnia 2016


7. Filozofię Filmowo zaczniemy od wykładu o Sokratesie.
Wygłosi go prof. UWM, dr hab. Lech Ostasz
Od 1990 roku wykładowca w Instytucie Filozofii UJ w Krakowie, od 1998 wykładowca w Instytucie Filozofii UWM w Olsztynie. Magisterium na KUL-u, doktorat na Uniwersytecie w Monachium, habilitacja na UJ.
Główny nurt zainteresowań intelektualnych to tworzenie systemu filozoficznego, w skład którego wchodzą elementy ontologii, antropologii ogólnej, metafizyki, epistemologii, etyki, aksjologii itd. Nazwa sytemu to "henpantyzm" (od terminów używanych szczególnie przez Muzajosa i Heraklita: "hen" - jedność, jednia, "pan" - wielość, wszystkość, i "koinos" - wspólność).