sobota, 23 września 2017

27 września zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji panelowej Posthumanizm: filozofia, sztuka, nauka. Miejsce: Sala Kameralna pod Amfiteatrem im. Czesława Niemena (róg ulic Okopowej i Zamkowej), godzina 19:50.

W panelu udział wezmą:

dr Małgorzata Liszewska – adiunkt w Zakładzie Filozofii Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zainteresowania naukowe: filozofia i socjologia sztuki, estetyka, polityka kulturalna, teoria sztuk plastycznych, ekoestetyka, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Członkini Rady Naukowej Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM w Olsztynie.
Więcej informacji: dr Małgorzata Liszewska

dr Aldona Fenyk - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

mgr Justyna Banasiak - Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie; filozof, estetyk. Kwalifikacje w zakresie edukacji i zarządzania kulturą. Od 2014 roku zajmuje się w BWA organizacją i promocją wystaw; współpracuje z artystami, kuratorami, mediami, wydawnictwami, organizacjami pozarządowymi; prowadzi lekcje sztuki i warsztaty z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej. Zainteresowania i działania poza galerią w obszarach estetyki brzydoty, wartości estetycznych w kontekście jakości życia, edukacji, projektowania.
Moderator dr Emilia Konwerska - ur. 1985, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, absolwentka filozofii, koordynatorka programu Olsztyńskie Obserwatorium Kultury w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, publicystka, krytyczka literacka i filmowa, obecnie współpracuje z "Krytyką Polityczną" i młodym magazynem "Gazety Wyborczej" - "Osiem Dziewięc".


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz