poniedziałek, 5 września 2016

Drugiego dnia 7. FF o Pascalu opowie Danuta Radziszewska-Szczepaniak - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, wykładowca w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Członek polskiego oddziału Societa Internazionale Tommaso d'Aquino (SITA), Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, International Political Science Association oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Główne zainteresowania badawcze: człowiek w różnych wymiarach swojej aktywności oraz dobro wspólne jako podstawa życia społecznego. Pozabadawcze - góry w każdej odsłonie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz