czwartek, 18 października 2018

Gorące podziękowania dla Aga Szulc, Aneta Bujanecka-Panko, Wioletta Mądzelewska, Irmina Sitkowska za sprawne działanie i tworzenie fajnego zespołu Filozofii Filmowo. Dziękujemy!

wtorek, 2 października 2018

Słowa podziękowania kierujemy w stronę Biura Nauki UWM w Olsztynie i Pani Kierownik Zakładu Poligraficznego UWM w Olsztynie Zdzisławy Świtało.
Wyrazy wdzięczności dla Marcin Rewak za przygotowanie oprawy graficznej.
Bardzo dziękujęmy Ewie Zdrojewskiej i Radio Olsztyn, Radio UWM FM, CoGdzieKiedy.Olsztyn.pl, Olsztyn24 za promowanie naszej imprezy.

poniedziałek, 1 października 2018

Dziękujemy Dyrektorowi Olsztyńskiego Planetarium - Panu Jackowi Szubiakowskiemu i wszystkim pracownikom za współpracę podczas 9. Filozofii Filmowo.


Za świetną dyskusję po filmie kłaniamy się Pawłowi Kuczyńskiemu, dr hab. Dariuszowi Barbaszyńskiemu, dr Aleksandrze Drzał-Sierockiej, Arturowi Sobieli i Magdalenie Drozdowicz, której szczególnie dziękujemy za przygotowanie i moderowanie panelu dyskusyjnego na bardzo wysokim poziomie.
Wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę p. Pawła Kuczyńskiego za możliwość pokazania "Widoku z Katedry" w Olsztynie. Ogromnie dziękujemy za przyjazd, za bycie Przyjacielem Filozofii Filmowo już od pierwszej edycji w 2010 roku i za wzięcie udziału w tegorocznym panelu dyskusyjnym.

Relacja Reżysera poniżej: