wtorek, 6 października 2015

Informujemy, że rozmowa z twórcami Filmozofii zostanie wyemitowana w Radiu Olsztyn w późniejszym terminie.

sobota, 3 października 2015

piątek, 2 października 2015

Serdecznie dziękujemy Gosi Zegler za przygotowanie tłumaczenia z niemieckiego do etiudy "M12 Station".

Podziękowania składamy również Karolinie Zduniak i Marcie Dymarskiej za współpracę.

Specjalne podziękowania kierujemy w stronę twórców, którzy udostępnili nam swoje prace do Przeglądu krótkometrażowego filmu filozoficznego:

- Farhadowi Bazyanowi za "M12 Station" i "Suitcase";

- za cykl "Filmozofia" całemu Kołu Naukowemu Filozofów z Białegostoku, a w szczególności Michałowi Krotowi również za etiudę "Płynnie". Serdecznie dziękujemy za Wasz przyjazd oraz ciekawą wymianę doświadczeń filozoficznych;

- Tomaszowi Kurusowi za "Pralnię m3mów";

- Jadwidze Subczyńskiej za inspirowaną Schellingiem "Toń";

- Patrycji Plich za "Błąd aktualizacji" i Jej wersję "Sanatorium pod klepsydrą";

- Arkademu Barszczowi za "Lekcję filozofii";

- Jakubowi Czernemu za "Kobietę roku".
Za pomoc w upowszechnianiu informacji serdecznie dziękujemy Tomaszowi Walczykowi; Gwidonowi Famułce; Urszuli Ofanowskiej oraz Andrzejowi Poterale i całemu Zaułkowi.
Za radiową promocję oraz dobre słowo jesteśmy wdzięczni Jackowi Hopferowi z Kina za rogiem; Monice Szczygło ze Strefy Kultury; Gosi Malinowskiej i Marcinowi Rudzkiemu z Napisów Końcówych; Piotrowi Szauerowi i Magdalenie Miszewskiej.

czwartek, 1 października 2015

W promowaniu 6. Filozofii Filmowo wsparły nas Radio UWM FM i Radio Olsztyn, TVP Olsztyn (Informacje Kulturalne) i Telewizja Olsztyn, „Gazeta Olsztyńska” i „Nasz Olsztyniak.pl” oraz liczne portale i strony internetowe (m.in. MOK w Olsztynie, IF UWM w Olsztynie, UWM w Olsztynie, Kultura.wm.pl, Olsztyn24, Heyevent, Co Jest Grane, Worldeventer, Allevents, Roundtown, Orientacja, Olsztyn Nasze Miasto, Nasza Warmia, Moje Mazury).

Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy.
Kolejne miłe podziękowania kierujemy do:

- SCORPIO STUDIO, producenta "Rozmów z Mistrzem. Wywiadów telewizyjnych z prof. Leszkiem Kołakowskim";

- AGAINST GRAVITY, dystrybutora "Pułapek rozwoju i Śmierć człowieka pracy";

- GEBRÜDER BEETZ FILMPRODUKTION BERLIN GMBH & CO, producenta filmu "Antonio Negri, a revolt that never ends";

- Piotra Mielecha, współreżysera filmu "Nie mamy tutaj miasta trwałego";

- pracowników Biura ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UWM w Olsztynie.
Jesteśmy też ogromnie wdzięczni dyrektorowi Markowi Marcinkowskiemu i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, którzy bezpośrednio czy pośrednio wsparli nas przy organizacji 6. Filozofii Filmowo.

Chyba dobrym pomysłem w najnowszych czasach jest tworzenie kultury przez spotkanie placówek o różnych profilach, np. instytucji kultury i projektu naukowo-edukacyjnego.
Mamy nadzieję, że wyrazy wdzięczności zechce od nas przyjąć również Janusz Połom, który przeprowadził mistrzowski wykład o Warsztacie Formy Filmowej.
Pragniemy serdecznie podziękować Janowi Zamojskiemu za wielce pouczający warsztat scenopisarstwa.
Pięknie dziękujemy Marcinowi Rewakowi, autorowi oprawy graficznej 6. Filozofii Filmowo.