O FILOZOFII FILMOWO

Kiedy nastaje złota jesień, Olsztyn żyje filozofią. Pojawia się wiatr myślenia, który budzi ze snu. Przyczyną tego są filmy o ideach, nurtach filozoficznych i myślicielach z różnych epok i krajów. Dzieła filmowe nie tylko o filozofii, ale i filozofujące kino. Spotkania ze wspaniałymi wykładowcami, wybitnymi reżyserami i wyjątkowymi artystami. 

Filozofia Filmowo (w skrócie FF) to projekt edukacyjno-badawczy w formie odbywającego się cyklicznie przeglądu filmów poświęconych filozofii. Jego misją jest przybliżenie mieszkańcom Warmii i Mazur problematyki filozoficznej w sposób atrakcyjny i nowatorski. Zwrócenie uwagi na aktualność filozofii, jej rolę we współczesnym świecie. Wbrew stereotypowi, który filozofię pragnie zamknąć w hermetycznym świecie akademickiego teoretyzowania, FF przypomina, że filozofia jest bliska każdemu myślącemu człowiekowi, pokazuje, że można uprawiać ją na różne sposoby i za pomocą rozmaitych środków wyrazu. Dlatego też główną ideą tego przedsięwzięcia jest spotkanie dwóch dziedzin, filozofii i filmu. Ukazanie za pomocą projekcji, wykładów i dyskusji jak z powszednich doświadczeń wypływa filozofia i jak towarzyszy ona ludziom w życiu. Ma ona również promować sztukę filmową. Zaznajamiać z filmem dokumentalnym, biograficznym i eksperymentalnym, ambitnymi obrazami filmowymi. W ten sposób FF ma uwrażliwić na problemy filozoficzne i filozofowanie, a jednocześnie pokazać, że kino miłując mądrość może bawić i zachwycać. Stara się odsłonić kino poruszone filozofią, które podejmuje refleksję nad samym sobą, pracę z formą, by współgrała ona z przekazem filozoficznego traktatu czy eseju. 

Do celów Filozofii Filmowo należą: 
- upowszechnianie wiedzy filozoficznej;
- wprowadzanie filozofii w przestrzeń publiczną;
- kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru sztuki filmowej;
- rozwijanie krytycznego myślenia i umiejętności analitycznych;
- zwiększenie roli filmu jako narzędzia dydaktycznego wykorzystywanego w procesie nauczania filozofii i etyki;
- badanie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy filozofią i filmem;
- określenie specyfiki filmu filozoficznego;
- propagowanie czytelnictwa;
- zwiększenie dostępności dóbr kultury poza wielkimi ośrodkami miejskimi;
- promocja regionu;
- integracja lokalnego środowiska filmowego;
- zacieśnianie współpracy szkół, uczelni i środowiska artystycznego;
- wspieranie więzi pokoleń. 

Wstęp na wszystkie pokazy, wykłady i dyskusje organizowane przez FF jest bezpłatny. 
Dorota Sepczyńska 
pomysłodawca i kierownik Filozofii Filmowo 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 
1. Filozofia Filmowo (23.09.2010 r.): Dorota Sepczyńska, Piotr Wasyluk 
2. Filozofia Filmowo (21-22.09.2011 r.): Dorota Sepczyńska, Piotr Wasyluk
3. Filozofia Filmowo (26-27.09.2012 r.): Dorota Sepczyńska, Piotr Wasyluk
4. Filozofia Filmowo (25-26.09.2013 r.): Dorota Sepczyńska, Piotr Wasyluk
5. Filozofia Filmowo (24-25.09.2014 r.): Dorota Sepczyńska, Łukasz Kamiński
6. Filozofia Filmowo (23-25.09.2015 r.): Dorota Sepczyńska, Łukasz Kamiński
7. Filozofia Filmowo (21-23.09.2016 r.): Dorota Sepczyńska, Łukasz Kamiński
    Wolontariusze: Mateusz Mirczyński, Jakub O. Pietrzak
8. Filozofia Filmowo (26-29.09.2017 r.): Dorota Sepczyńska, Anna Drońska, Łukasz Kamiński, Agnieszka Szulc
    Wolontariusze: Mateusz Mirczyński, Justyna Joanna Rutkowska, Alicja Soboczyńska, Wioletta Mądzelewska, 
    Irmina Sitkowska
9. Filozofia Filmowo (27-28.09.2018 r.): Dorota Sepczyńska, Agnieszka Szulc, Łukasz Kamiński
    Wolontariusze: Aneta Bujanecka-Panko, Wioletta Mądzelewska, Irmina Sitkowska

WSPÓŁORGANIZATORZY: 
1. Filozofia Filmowo odbyła się w ramach 8. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki 
2. Filozofia Filmowo odbyła się w ramach 9. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki 
3. Filozofia Filmowo odbyła się w ramach 10. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki 
4. Filozofia Filmowo odbyła się w ramach 11. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki 
5. Filozofia Filmowo odbyła się w ramach 12. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki 
6. Filozofia Filmowo odbyła się w ramach 13. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki
7. Filozofia Filmowo odbyła się w ramach 14. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki
8. Filozofia Filmowo odbyła się w ramach 15. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, 
    Współorganizatorem był Miejski Ośrodek Kultury, finansowana była ze środków Gminy Olsztyn
9. Filozofia Filmowo odbyła się w ramach 16. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki,
    Współorganizatorem jest Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

INNE STRONY O FF: 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz