PODZIĘKOWANIA

Wiele osób, z którymi współpracowaliśmy kierowało się zwykłą ludzką dobrocią, będącą ponad logiką wolnego rynku. Dziękujemy.

Wyrazy podziękowania składamy również wszystkim widzom za życzliwość wobec filozofii i filmu jako sztuki.


1. Filozofia Filmowo /2010

Organizatorzy szczególnie pragną podziękować Pawłowi Kuczyńskiemu, Konradowi Lenkiewiczowi, Martce Doroszko i Marcie Tyl. Są też zobowiązani olsztyńskim mediom za pomoc i wsparcie w nagłośnianiu imprezy, w głównej mierze TVP Olsztyn i Polskiemu Radiu Olsztyn. Serdeczność okazał im również Zakład Poligraficzny UWM w Olsztynie. Annie Gajdzie i Jakubowi Michalczeni dziękują za napisanie recenzji 1.FF.

2. Filozofia Filmowo /2011

Wyrazy wdzięczności należą się dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie Panu Markowi Marcinkowskiemu i pracownikom tej instytucji (Kai Wilengowskiej, Karolowi Ejmontowi, Małgorzacie Sadowskiej, Katarzynie Andrulonis,Bernardowi Wawrzyniewicz); Joannie Wilengowskiej, Evie i Janowi Zamojskim, Pawłowi Kuczyńskiemu, TV Studio Filmów Animowanych w Poznaniu, Marcinowi Rewakowi, Pani Kierownik Zakładu Poligraficznego UWM w Olsztynie Zdzisławie Świtało oraz Marcie Tyl.

3. Filozofia Filmowo /2012

Dziękujemy dyrektorowi MOK-u w Olsztynie Panu Markowi Marcinkowskiemu i pracownikom tej instytucji (Kai Wilengowskiej, Karolowi Ejmontowi, KatarzynieAndrulonis, Bernardowi Wawrzyniewicz); Marcinowi Rewakowi, Pani kierownik Zakładu Poligraficznego UWM w Olsztynie Zdzisławie Świtało, Maciejowi Kropiwnickiemu oraz Sztabowi Rebelii Kultury (Departamentowi Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

4. Filozofia Filmowo /2013

Podziękowania kierujemy w stronę Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie (dyrektora Marka Marcinkowskiego, Karola Ejmonta, Katarzyny Andrulonis, Bernarda Wawrzyniewicz, Edyty Sadowskiej, Małgorzaty Sadowskiej); Marcina Rewaka, Jolanty Święszkowskiej, Pani kierownik Zakładu Poligraficznego UWM w Olsztynie Zdzisławy Świtało, Marty Tyl.

5. Filozofia Filmowo /2014

Podziękowania kierujemy w stronę Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie (m.in. dyrektora Marka Marcinkowskiego, Pauliny Wasilewskiej, Karola Ejmonta); Pawła Kuczyńskiego, Aleksandry Hirszfeld, Rafała Małeckiego, Janusza Połoma, Marka Sokołowskiego, Aleksandry Drzał-Sierockiej, Roberta Kosowicza, Radosława Hrynka, Piotra Bejnara, Marcina Rudnickiego, Marcina Rewaka, Marty Tyl, Kasi Staszko, Emilii Konwerskiej, Dominika Chowańca, Ewy Hopfer, Jacka Hopfera, Beaty Waś, Zdzisławy Świtało, Gwidona Famułki, Urszuli Ofanowskiej, Katarzyny Ossowskiej, Macieja Łokucijewskiego, Jakuba Michalczeni, Agaty Piórkowskiej, Krzysztofa Piątka, Krzysztofa Sawczuka.

6. Filozofia Filmowo /2015


Dziękujemy dyrektorowi Markowi Marcinkowskiemu i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, Janowi Zamojskiemu, Januszowi Połomowi, Marcinowi Rewakowi, SCORPIO STUDIO, AGAINST GRAVITY, GEBRÜDER BEETZ FILMPRODUKTION BERLIN GMBH & CO, Piotrowi Mielechowi, Jackowi Hopferowi, Monice Szczygło, Gosi Malinowskiej, Marcinowi Rudzkiemu, Piotrowi Szauerowi, Magdalenie Miszewskiej, Tomaszowi Walczykowi, Gwidonowi Famułce, Uli Ofanowskiej i Andrzejowi Poterale, Farhadowi Bazyanowi, Michałowi Krotowi i całemu Kołu Naukowemu Filozofów, Tomaszowi Kurusowi, Jadwidze Subczyńskiej, Patrycji Plich, Arkademu Barszczowi, Jakubowi Czernemu i Gosi Zegler.

7. Filozofia Filmowo /2016


Słowa podziękowania kierujemy do dyrektor Agnieszki Kołodyńskiej oraz wszystkich pracowników MOK w Olsztynie, pracowników Biura Nauki UWM w Olsztynie i Zakładu Poligraficznego UWM w Olsztynie, TVP3 Olsztyn i Polskiego Radia Olsztyn, orientacji.pl, Gazety Olsztyńskiej, UWM FM, Giovanniego Castellanos, Marcina Rewaka, Yorama Rona, Artura Więcka "Barona" i Witolda Beresia (Bereś & Baron Media Productions) Karola Jałochowskiego, prof. Mieczysława Jagłowskiego, prof. Lecha Ostasza, ks. dr Zdzisława Kunickiego, dr Piotra Markiewicza, dr Małgorzaty Liszewskiej, dr Dariusza Liszewskiego, dr Danuty Radziszewskiej-Szczepaniak, Łukasza Jędrzejczaka, dr Katarzyny Guczalskiej, Moniki Szczygło, Łukasza Antoniaka, Katarzyny Schulz, Patrycji Zdanewicz, Anouara Abou-Hilala, Macieja Ławniczaka.


8. Filozofia Filmowo /2017

Pragniemy serdecznie podziękować Gminie Olsztyn, autorom prac pokazanych podczas wystawy „My i oni – oni i my” (Katsiarynie Polonnikavej, Aleksandrze Pieńkosz, Izabelli Siembidzie, Marcinowi Piotrowiczowi, Adrianowi Kosińskiemu, Dobromile Bruś, Hannie Smółkowskiej, Katarzynie Sikorskiej, Klaudii Szydłowskiej, Justynie Kaszubie, Urszuli Warmbier, Marcie Derbin) i jej kuratorce Ani Drońskiej (ISP UWM). 

Mamy nadzieję, że wyrazy wdzięczności zechcą od nas przyjąć również Danuta Radziszewska-Szczepaniak, Wojciech Markowski, Anna Drońska, Dariusz Liszewski – przeprowadzili mistrzowskie wykłady. 

Dziękujemy Agnieszce Szulc, Alicji Soboczyńskiej i Justynie Rutkowskiej za kolorowy, smaczny i pouczający warsztat kuchni wegańskiej. 

Kolejne miłe podziękowania kierujemy do Mateusza Mirczyńskiego, Macieja Millera i Łukasza Kamińskiego, prowadzących warsztat filmowy. Dziękujęmy Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie za użyczenie studia do postprodukcji warsztatowej etiudy. 

Uczucia wdzięczności chcemy wyrazić też wobec uczestników (Justyny Banasiak, Małgorzaty Liszewskiej, Stanisława Czachorowskiego) i moderatorki (Emilii Konwerskiej) dyskusji panelowej. 

Jesteśmy także ogromnie wdzięczni dyrektorowi Bogdanowi Kacprzakowi i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, którzy bezpośrednio czy pośrednio wsparli nas przy organizacji 8. Filozofii Filmowo. 

Dziękujemy AGAINST GRAVITY za udostępnienie filmów i długoletnią współpracę. 
Czujemy się szczególnie zobowiązani Galactic Lutra i Mchowi za after party. 
Pięknie dziękujemy Marcinowi Rewakowi i Robertowi Rewakowi. 

W promowaniu 8. Filozofii Filmowo wsparły nas Radio UWM FM i Radio Olsztyn, TVP Olsztyn (Informacje Kulturalne) oraz liczne portale i strony internetowe (m.in. MOK w Olsztynie, IF UWM w Olsztynie, UWM w Olsztynie.


9. Filozofia Filmowo /2018


Za podjęcie się niełatwego zadania przybliżenia młodzieży myśli niemieckich filozofów serdeczne podziękowania kierujemy w stronę prelegentów: prof. Ewy Starzyńskiej-Kościuszko, dra Bogdana Radzickiego, dr Ewy Gładkowskiej, dra hab. Andrzeja Kucnera oraz ks. dra Zdzisława Kunickiego za bardzo ciekawe i inspirujące wykłady podczas 9. Filozofii Filmowo.

Wyrazy wdzięczności składamy Pawłowi Kuczyńskiemu (Delos Films) za możliwość pokazania "Widoku z Katedry" w Olsztynie Ogromnie dziękujemy za przyjazd, za bycie Przyjacielem Filozofii Filmowo już od pierwszej edycji w 2010 roku i za wzięcie udziału w tegorocznym panelu dyskusyjnym.

Za świetną dyskusję po filmie kłaniamy się Pawłowi Kuczyńskiemu, drowi hab. Dariuszowi Barbaszyńskiemu, dr Aleksandrze Drzał-Sierockiej, Arturowi Sobieli i Magdalenie Drozdowicz, której szczególnie dziękujemy za przygotowanie i moderowanie panelu dyskusyjnego na bardzo wysokim poziomie!

Gorąco dziękujemy Gościom z Warszawy za przybycie na premierę dokumentu "Widok z Katedry".

Dziękujemy Dyrektorowi Olsztyńskiego Planetarium - Panu Jackowi Szubiakowskiemu i wszystkim pracownikom za współpracę podczas 9. Filozofii Filmowo.

Ogromne podziękowania za promowanie naszego wydarzenia dla Ewy Zdrojewskiej i Radia Olsztyn, Radia UWM FM, CoGdzieKiedy.Olsztyn.pl, Olsztyn24.


Wyrazy wdzięczności dla Marcina Rewaka za przygotowanie oprawy graficznej.

Słowa podziękowania kierujemy w stronę Biura Nauki UWM w Olsztynie i Pani Kierownik Zakładu Poligraficznego UWM w Olsztynie Zdzisławy Świtało.

Dziękujemy Agnieszce Szulc, Anecie Bujaneckiej-Panko, Wioletcie Mądzelewskiej, Irminie Sitkowskiej za sprawne działanie i tworzenie fajnego zespołu podczas 9. Filozofii Filmowo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz